Nyheter:

Lasersäkerhet

För information om lasersäkerhet och tjänster:

For information regarding laser safety & services:

Kurser i:

  • laserteknik & laserbearbetning
  • lasersäkerhet för avancerade användare
  • lasersäkerhet för lasersäkerhetsansvariga, "LSO"
  • laser, laserbearbetning & lasersäkerhet för operatörer

Införande av lasersäkerhetsrutiner

"Kompetent person" vid upphandling och drift

Uppdateringar sker ff.o.m 2010-03-25 på www.lasersafety.se 

Till de gamla lasersäkerhetssidorna, som ligger kvar under en övergångsperiod

 

110325:

Upptaterad infor-mation om laser-säkerhet publiceras f.o.m nu på www.lasersafety.se

110301:

Sjögårdsvik AB och Swedoptronics anordnar Scandinavian Laser Safety Conference SLSC 2011, 14-15 Juni. Till hemsidan>>

100301:

Sjögårdsvik AB representerar LASER on demand GmbH i Skandinavien

 

 

 

Hyr industriell laser!

Lasersvetsning & övrig laserbearbetning

www.laser-on-demand.se

Hyra av laserbearbetningsutrustning

Förstudier

Applikationsutvekling

Konstruktionsstöd

Upphandling av tillverkning

Upphandling av utrustning

 

100201:

Öppen laser-säkerhetskurs 100415 i Stockholm, arrangeras av Swedoptronics

090424:

Urban Widén CLSO-certifierad. -pdf

 

Affärsutveckling & Marknadsföring I samarbete med partners - kontakta oss för mer information
 

Kontakt: Urban Widén 070-6256924

Valldaängsvägen 7
434 94 Vallda
Sweden

info@sjogardsvik.se