1. Vad som gäller
Målet med miljön på en arbetsplats är naturligtvis att alla  anställda ska känna sig trygga och  trivas. För att säkerställa  en gemensam lägsta nivå på säkerheten har vi lagar och  föreskrifter.
Miljön på en arbetsplats regleras i grunden av lagstiftningen  i  arbetsmiljölagen, AML, som  bestäms av riksdagen.  Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller  för miljön på  jobbet. 
Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att mer i  detalj reglera vad som ska gälla. Detta  görs genom att  arbetsmiljöverket ger ut en  författningssamling, AFS,  innehållandes föreskrifter  och allmänna råd som preciserar  vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.
För arbete med laser gäller "AFS 1994:08 Laser". Även andra AFS'er för tex maskiner och arbete  med maskiner, gäller naturligtvis även för maskiner med laser i.  Läs mer->
För laserprodukter som säljs till konsument gäller produktansvarslagen.
För lasrar som säljs till konsumenter, används inom medicinsk behandling, eller används på  allmänn plats, hanteras säkerhetsfrågor av  Strålsäkerhetsmyndigheten.