Lasersäkerhet från Sjögårdsvik AB
Laserstrålning är ljus. Den kan vara synlig, men även osynlig i form av utlraviolett, eller infrarött,  ljus. 
Lasrar används på många ställen i vår vardag: DVD-spelare,  streckkodsläsare i affären, olika  mätinstrument,  pekpinnar osv. De flesta  lasrar har låg effekt, eller svepande stråle, eller är väl  inbyggda i apparater och maskiner, så att laserstrålen inte utgör någon fara för våra ögon.
Laserstrålen skiljer sig från en vanlig ljusstråle. Laserstrålen är  mer välriktad än något annat ljus,  vare sig lampor, lysrör eller  solen. Det får att fokusera till en liten punkt, där intensiteten blir  mycket hög, även om strålens effekt kan tyckas liten. T ex kan laserstrålar som överstiger 5 mW  riskera att  bränna en bestående skada på ögars näthinna, om man tittar rakt in i  strålen. En  svetslaser på 5 kW är  en miljon gånger starkare, och  för en sådan är även reflexer från matta ytor  farliga.
Laserljus i med en "färg", dvs våglängd, som ögat släpper in, är  mer riskfyllt än en våglängd som  stannar  vid ögats yttre hinna.  Detta gäller våglängder från det nära ultravioletta, via det synliga  området, och en bit upp i det nära infraröda området. Extra lurigt  är det med lasersljus som vi inte  ser, men som ögat ändå  släpper in - vi får ingen synlig förvarning om att det överhuvud  taget finns  där.
Tack vare apparater och maskiner med säker konstruktion,  använda på ett säkert sätt, och  personal med korrekt  skyddsutrustning vid behov, är laserskador mycket sällsynta.  Det är  Sjögårdsvik ABs mål att genom att tillhandahålla  utbildning och rådgivning om lasersäkerhet bidra  till ett fortsatt  säkert användande av laserutrustningar!
OBS! Reativt kraftiga lasrar kan köpas vid resor utomlands eller  via internet.  Om du har fått tag på en  laser eller laserapparat  med mer än 1 mW effekt -  var MYCKET försiktig med hur du  använder den! Se  framför allt till att barn  inte kan använda den på  egen hand. Barn är kreativa och kan mycket väl  titta  direkt in i  strålen, använda ett förstoringsglas eller kikare tillsammans  med  lasern, eller få för sig att  blända varandra eller fordonsförare med  lasern! För vidare information gå till  Strålsäkerhetsmyndigheten.